КАУЗАТА 1/3

Каузата 1/3

Проблемът

Повечето от вас знаят, че една 1/3 от произведената храна бива изхвърляна. За производството на тази храна се използват 15% от обитаемата площ в света. Това се равнява на три пъти територията на ЕС.

За да се пригоди за отглеждане на храна, тази площ се обезлесява, което нанася вреди върху флората и фауната. Това, от своя страна, води до влошаване на качеството на почвата поради прекомерната й експлоатация и нарушен био баланс. Дейностите, свързани с производството на храната, която изхвърляме, изразходват ¼ от разхитената питейна вода в световен мащаб.

За съжаление, вредите не свършват дотук. Похабяваме също ресурси като човешки труд, опаковъчни материали, енергия при термичната обработка, както и гориво за транспорт.

Добре известно е, че парниковите газове стоят в основата на задълбочаващите се климатични промени. По-малко популярен е фактът, че при разграждането си храната отделя така опасните за околната среда въглеродните емисии.

Намаляването на хранителното разхищение би довело до:

Регулиране на обработваемите площи, нужни за производството на храна. А това би предотвратило обезлесяването на горските масиви.

Chopped lumber
Water pollution

Ограничаване на количествата питейна вода, нужно за производство на храна.

Намаляване на използваните количества пестициди, което би допринесло за опазването на биоразнообразието.

Turtle
Power plant

По-малко изразходена електроенергия за производството на храна и следователно по-малко вредни газове, отделени при транспортирането ѝ.

Намаляването на хранителното разхищение би довело до:

Chopped lumber

Регулиране на обработваемите площи, нужни за производството на храна. А това би предотвратило обезлесяването на горските масиви.

Water pollution

Ограничаване на количествата питейна вода, нужно за производство на храна.

Turtle

Намаляване на използваните количества пестициди, което би допринесло за опазването на биоразнообразието.

Power plant

По-малко изразходена електроенергия за производството на храна и следователно по-малко вредни газове, отделени при транспортирането ѝ.

Do You Know?

Знаете ли, че:

51 тона храна биват изхвърляни всяка секунда.

Всяка година в ЕС се изхвърлят 88 млн. тона храна, което се равнява на 173 кг на човек.

В България годишно се разхищават 670 хил. тона храна, количество достатъчно за изхранването на 1.5 млн. българи под прага на бедността.

Изхвърлянето на един банан се равнява на похабената вода за един 10-минутен душ.

Do You Know?
Изтегли от